Centrum Vet House

Godziny przyjęć Pon-Pt 9:00-20:00      Sob 9:00-14:00
ul. Poselska 1 Rąbień AB 95-070 Aleksandrów Łódzki

Zespół oddechowy ras krótkoczaszkowych BOAS

Na zespół oddechowy ras krótkoczaszkowych (BOAS – brachycephalic airway obstructive syndrome) składa się kilka, często współwystępujących zaburzeń funkcjonowania górnych dróg oddechowych ściśle powiązanych z budową anatomiczną u wybranych ras psów. Wśród osobników najczęściej objętych tym schorzeniem wymienia się: mopsy, buldożki francuskie, buldogi angielskie, pekińczyki, shih-tzu czy boksery.

Od strony anatomicznej na zespół BOAS składają się przede wszystkim:

1. Nadmierne zwężenie nozdrzy przednich – często w stopniu całkowicie uniemożliwiającym oddychanie przez nos, co może nawet prowadzić do bezdechu sennego

2. Nadmiernie stłoczone i zdeformowane małżowiny nosowe

3. Przedłużone podniebienie miękkie – objawiające się powiększonym fałdem śluzówki, który częściowo zasłania światło krtani i tchawicy

4. Wynicowanie kieszonek krtaniowych – często przerośniętych zapalnie fałdów śluzówki, które pod wpływem zwiększonego podciśnienia zostają wywinięte do światła krtani. Bywa to objaw pierwszego stopnia tzw. zapadu krtani

5. Niedorozwój (hipoplazja) tchawicy oznaczająca wrodzone zwężenie jej światła lub zapadanie tchawicy na skutek przewlekłego osłabienia chrząstek pierścieni tchawiczych

6. Przerost zapalny śluzówki nosogardzieli, migdałków, polipy w obrębie krtani

Jak objawia się BOAS?

Mocno skrócona część trzewioczaszki w wyniku selektywnej hodowli powoduje zwiększenie oporów w przepływie powietrza przez górne drogi oddechowe, efektem czego jest zauważalny wysiłek oddechowy, osłabienie kondycji, niechęć do aktywności, chrapanie, nadmierne ziajanie, a często również zwracanie. W skrajnych przypadkach może prowadzić do omdleń, lub udaru cieplnego, szczególnie w miesiącach letnich.

BOAS prowadzi do stałego, przewlekłego pogłębiania się niewydolności oddechowej i dalszej przebudowy anatomicznej, głównie za sprawą zmian przerostowych i obrzęku na terenie górnych dróg oddechowych

Inne następstwa BOAS obejmują:
– obciążenie mięśnia sercowego
– refluks żołądkowo-przełykowy
– ryzyko powstania przepukliny rozworu przełykowego
– ryzyko zachłystowego zapalenia płuc
– ryzyko udaru cieplnego, szczególnie w miesiącach letnich

Na czym polega rozpoznanie BOAS?

Podejrzenie zespołu oddechowego ras krótkoczaszkowych nasuwają często dane z wywiadu uwzględniające nadmierne chrapanie czy rzężenie, jednak określenie rozległości zmian jest możliwe dopiero po dokładnym badaniu klinicznym w znieczuleniu ogólnym (sedacji).

Ocenie podlega m.in. budowa nozdrzy przednich, długość i grubość podniebienia miękkiego, ruchomość fałdów krtaniowych.

Dodatkowo w trakcie badania wykonuje się zdjęcie RTG klatki piersiowej do oceny budowy tchawicy, np. pod kątem jej niedorozwoju (hipoplazji)

Jak można lecczyć BOAS?

Zdecydowana większość pacjentów z zespołem oddechowym ras krótkoczaszkowych wymaga postępowania chirurgicznego. W trakcie zabiegu najczęściej wykonuje się równolegle kilka procedur uwzględniających: korektę zwężonych nozdrzy przednich, skrócenie i/lub plastykę przedłużonego podniebienia miękkiego, usunięcie przerośniętych migdałków i resekcję wypadniętych kieszonek krtaniowych.

Efekt zabiegu i rokowanie długoterminowe jest uzależnione od stopnia zmian wtórnych, czasu trwania objawów i innych przeszkód anatomicznych, które nie mogą zostać zniwelowane chirurgicznie, jednak w zdecydowanej większości przypadków interwencja diametralnie poprawia komfort życia pacjenta.

Zadzwoń teraz