Centrum Vet House

Godziny przyjęć Pon-Pt 9:00-20:00      Sob 9:00-14:00
ul. Poselska 1 Rąbień AB 95-070 Aleksandrów Łódzki

ANESTEZJOLOGIA I TERAPIA BÓLU

Prawie każda procedura chirurgiczna oraz wiele badań radiologicznych wymaga znieczulenia pacjenta. Lekarz przed wizytą klasyfikuje pacjenta według powszechnie używanej skali ASA (Amerykańskiego Stowarzyszenia Anestezjologów) biorąc pod uwagę: wiek pacjenta, stan ogólny, wydolność wysiłkową, choroby współtowarzyszące oraz wyniki badań dodatkowych. Kolejnym krokiem jest dobór odpowiedniego znieczulenia indywidualnie do każdego pacjenta.

Większość zabiegów chirurgicznych oraz znieczuleń do diagnostyki odbywa się z wykorzystaniem aparatów do narkozy wziewnej i zastosowania środka wziewnego izofluranu. Wbudowany respirator zapewnia odpowiednią wentylację pacjenta podczas znieczulenia oraz jest niezbędny podczas zaawansowanych zabiegów np. w obrębie klatki piersiowej. 

Podczas znieczulenia prowadzony jest monitoring pacjenta obejmujący pomiar:

  • EKG
  • Pulsoksymetrii
  • Nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia tętniczego krwi metodą oscylometryczną lub metodą Dopplerowską – w przypadku mniejszych pacjentów
  • Kapnografii
  • Stężenia gazów oddechowych
  • Ciągłego pomiaru temperatury

Działanie przeciwbólowe (analgezja) zapewniana jest w trakcie i po zabiegach z wykorzystaniem pomp infuzyjnych, które precyzyjnie podają dożylnie odpowiednią ilość leków przeciwbólowych.

Dodatkowo dla komfortu pacjentów stosujemy znieczulenia miejscowe oraz zewnątrzoponowe, które obniżają zapotrzebowanie na pozostałe leki podawane ogólnie. Dzięki technikom analgezji multiomodalnej możliwe jest zapewnienie komfortu pacjentom minimalizując działania niepożądane leków.

Dbając o potrzeby naszych pacjentów posiadamy do użytku dwa inkubatory firmy Dräger. Zapewniają one odpowiednią temperaturę oraz umożliwiają efektywną tlenoterapię; maty i koce grzewcze pomagają utrzymać odpowiednią temperaturę ciała w trakcie i po zabiegach.

Oferujemy również terapię bólu przewlekłego, która wymaga odpowiedniego połączenia leków przy chorobach przebiegających ze znaczną bolesnością m.in. choroby nowotworowe, choroba zwyrodnieniowa stawów, choroby neurologiczne.

Zadzwoń teraz